סיור במפעל

מכונת גזירה

מכונת חיתוך-1
מכונת חיתוך-2
מכונת חיתוך-7
מכונת חיתוך-5
מכונת חיתוך-6
מכונת חיתוך-4

מכונת סימון

מכונת סימון-2
מכונת סימון-5
מכונת סימון-1
מכונת סימון-3
מכונת סימון-7
מכונת סימון-4

מכונת ריתוך

מכונת ריתוך-1
מכונת ריתוך-2
מכונת ריתוך-4